Krajské vzdělávací centrum

Autor: Chlebek Petr <pchlebek(at)gmail.com>, Téma: Metodik, Vydáno dne: 08. 07. 2010

Karlovarský kraj realizuje v rámci OP VK (ESF) projekt Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Partnerem kraje pro realizaci se stala škola Gymnázium Sokolov, která tak svoji činnost rozšiřuje o DVPP. V rámci projektu se bude v nejbližších třech letech realizovat řada workshopů, zaměřených zejména na výměnu zkušeností se ŠVP na základních a středních školách.

 

 

Logolink

 

 

Základní údaje o projektu:

Tato činnost je nyní v přípravné fázi a hlavní aktivity se začnou realizovat již od září 2010. Cílem projektu je systémový přístup k DVPP v Karlovarském kraji, které je po zániku pedagogických center v roce 2004 na krajské úrovni zcela nekoordinované.

Vzhledem k aktuálním tématům regionálního školství (ZŠ a SŠ) je hlavní sledovanou oblastí výměna zkušeností u Školních vzdělávacích programů a práce metodických kabinetů, které v současné době vznikají. Karlovarský kraj jako realizátor projektu spolupracuje s ČŠI v Karlových Varech, APDM Karlovarského kraje, občanským sdružením Metodik.cz a krajským pracovištěm NIDV Praha. Dále s třemi vzdělávacími středisky – Gymnáziem Cheb, ISŠTE Sokolov a Prvním českým gymnáziem v K. Varech. V budoucnu by mělo Krajské vzdělávací centrum zastřešovat aktivity dalšího vzdělávání pedagogů v rámci celého kraje a navázat tak na krátké, ale efektivní působení zaniklého Pedagogického centra Karlovy Vary.