MoodleMoot.cz 2010

Autor: Chlebek Petr <pchlebek(at)gmail.com>, Téma: Moodle, Vydáno dne: 03. 03. 2010

Oficiální Moodle Partner pro Českou republiku, společnost PragoData Consulting, s.r.o.,

ve spolupráci s VUT v Brně, VŠB-TU Ostrava, PedF a FF MU a EUNIS-CZ pořádají konferenci... (celý článek)Konference se uskuteční 10. – 11. června 2010, místem konání jsou prostory Vysokého učení technického v Brně. Více na http://moodlemoot.cz. Hlavním mottem konference je: "Moodle jako technologie efektivních a úsporných řešení".

Témata konference:

Na konferenci budou prezentovány  plenární přednášky předních odborníků a příspěvky v jednotlivých sekcích. Součástí konference je i sekce e-learningových prezentací představující vhodný prostor pro publicitu právě probíhajících nebo ukončených projektů nebo pro ty, kdo se chtějí aktivně zúčastnit konference bez publikace plného příspěvku. Zde lze zájemcům předvést projekty, zajímavé a úspěšné kurzy v systému Moodle  a jiné ukázky své práce. Souběžně s konferencí budou probíhat půldenní dílny/kurzy. Dílny jsou určeny pro začátečníky i pokročilé a jsou dle svého zaměření rozděleny na dílny pro pedagogy a pro administrátory.