Náplň práce ICT metodika

Autor: Úlovec Roman <ulovec(at)gymcheb.cz>, Téma: Metodik, Vydáno dne: 19. 04. 2007

Náplň práce ICT metodika (koordinátora) je často diskutovaná problematika. Je to dáno poměrně nedávným zakotvením této „funkce“ ve školách a neustále se měnícími potřebami škol. Také narůstá počet počítačů a další audiovizuální techniky. Co má mít ICT metodik na starosti?

Náplň práce ICT metodika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006, která pouze specifikuje v § 9 v. potřebné studium: „Studium k výkonu specializovaných činností a) Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií“

 

Toto studium je upraveno standardem MŠMT, který podrobně popisuje kompetence absolventa tohoto studia. Tyto kompetence v podstatě určují náplň práce ICT metodika. Jde hlavně o tyto klíčové kompetence:

 

 

Stručný přehled činností můžeme specifikovat podle výše zmíněného standardu do několika oblastí a podrobněji si probrat jednotlivé činnosti. Komentáře autora článku jsou uvedeny modrou kurzívou.


Kompetence k učení

 


Kompetence k řízení

 

 

Kompetence ke správě ICT ve škole

 

 

Závěrem mi dovolte malou poznámku. Není možné, aby se všem výše zmíněným činnostem věnoval jeden ICT metodik do hloubky během několik hodin, které na to má podle vyhlášky určené na tuto práci (viz článek „ICT metodik nebo koordinátor?“). Obzvlášť na menších školách je to prakticky nemyslitelné. Proto existuje možnost zaměstnat na tuto práci externistu nebo některé služby nakupovat. ICT metodik by měl všechny tyto zaměstnance a služby koordinovat tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku. ICT metodik může také být kmenovým zaměstnancem jiné školy.