ICT metodik nebo koordinátor? Kdo to je, kam s ním?

Autor: Úlovec Roman <ulovec(at)gymcheb.cz>, Téma: Metodik, Vydáno dne: 11. 04. 2007

V tomto článku je stručně popsán právní rámec činnosti ICT metodika (koordinátora), platové zařazení, míra vyučovací povinnosti a nárok na příplatek.

Ve vyhlášce 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006 se uvádí v § 9 v. :

 

„Studium k výkonu specializovaných činností:
a) Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií“

 

Z této formulace vidíme, že označení KOORDINÁTOR je jistě správné. Tato vyhláška též stanovuje pro učitele vykonávající tuto činnost podmínky pro zařazení do třetího kariérního stupně. Konkrétně jde o odbornou kvalifikaci, splnění dalších kvalifikačních předpokladů podle výše zmíněného § 9 této vyhlášky a 3 roky praxe. V popisu činnosti se u tohoto stupně uvádí „Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům.“ Z toho plyne, že i označení METODIK je správné.

 

Nepřeme se tedy o názvosloví a zamysleme se nad postavením tohoto pedagogického pracovníka.

 


 

Podle vyjádření právního odboru MŠMT (na požádání zašlu) lze pověřit touto prací i více učitelů. Snížení pak závisí na rozdělení práce mezi více učitelů (podobně jako u zástupců ředitele). Toto dělení se nejčastěji uplatňuje u větších škol. Například škola s 680 žáky:

  • Metodik ICT 1: přiděleno 510 žáků, úvazek 21-5=16 hodin
  • Metodik ICT 2: přiděleno 170 žáků, úvazek 21-3=18 hodin

V dalších článcích se dočtete o náplni práce ICT metodika a o studiu ICT metodiků.